2017 Yılı Sağlık Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Şeref Parıldar
Ocak 27, 2017

Sağlık Müdürümüz Dr. Feramiş Ender GÜNGÜNEŞ Basın mensuplarıyla bir araya gelerek bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Dr. Feramiş Ender GÜNGÜNEŞ;
“Bildiğiniz gibi, Bakanlığımız Sağlıkta Dönüşüm Programı ile sağlık alanında 2003 yılında başlayan ve günümüze kadar devam eden önemli bir dönüşüm gerçekleştirdi. Bu dönüşümle Bakanlığımızın ana amacı Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin sağlık sistemini 21. yüzyıl vizyonuna uygun hale getirmek ve insanımızın hakkı olan kaliteli sağlık hizmetini almasını sağlamaktır.
Sağlık, hayatımızın en temel yapı taşıdır. Aldığımız her nefeste, attığımız her adımda, bütün bir ömürde sağlık değişmez paydamızdır. Öyle ki, hayatın bütün değişkenleri bu temel yapının içinde saklıdır. Bir ömür boyu yaşadığımız her detay bu değişmez paydaya göre hesaplanır. Sağlık doğuştan kazanılan bir hak olduğu için sağlık hizmetlerinin herkese eşit olarak ulaştırılacak bir biçimde örgütlenmesi zorunludur. Adalet ve hakkaniyet ilkelerine uygun olarak, herkese sağlık güvencesi sağlanmal;, ırk, cinsiyet, sosyal statü ve sosyal sınıf gibi hiçbir ayırım sağlık hizmetinden yararlanmaya engel teşkil etmemeli, sağlık hizmetleri kolay erişilebilir olmalı, sunulan sağlık hizmetleri çağdaş düzeyde ve etkili olmalıdır. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre bir ülkenin sağlık sistemi, herkese gerekli olan sağlık hizmetinin yüksek kalitede verilmesini sağlayacak şekilde tasarlanmalıdır. Bu hizmet etkili, karşılanabilir maliyette ve toplumca kabul gören tarzda olmalıdır. Her ülkenin bu faktörleri göz önünde tutarak kendine özgün sağlık sistemini geliştirmesi önerilmektedir. Bu özgün sistem kurulurken her ülkenin kendi daimi dönüşüm sürecini de başlatması gerekmektedir.
Bu temel gerçeklerden yola çıkılarak 2003 yılında Sağlıkta Dönüşüm Programı Bakanlığımızca uygulamaya konuldu ve Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın yansıması çok geçmeden ilimizde de hissedilmeye başlandı.

 

Bu çerçevede Sağlık Bakanlığımızca yürütülen sağlık hizmetlerinin yeniden yapılandırılması ve geliştirilmesi çalışmaları titizlikle sürdürülmektedir. Sağlık Bakanımızın önderliğinde yürütülen bu çalışmalarda nüfus, ulaşım hizmetleri, uzman tabip ve diğer sağlık personeli göz önüne alınarak İlimiz genelinde 6 hastane, 1 Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, 9 Toplum Sağlığı Merkezi, 34 Aile Sağlığı Merkezinde 92 Aile Hekimliği Birimi,1 Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezi,1 Kanser Erken Teşhis Tarama Merkezi,1 Sağlıklı Yaşam Merkezi, 1 Toplum Temelli Ruh Sağlığı Merkezi, 1 Verem Savaş Dispanseri, 1 Halk Sağlığı Laboratuarı, 18 Sağlık Evi ve 112 İl Ambulans Servisi Komuta Kontrol Merkezine bağlı 15 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ile halkımıza sağlık hizmeti sunmaktayız.

 

Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında İl genelinde; 131 Uzman Hekim, 147 Pratisyen Hekim, 44 Diş Hekimi, 8 Eczacı, 249 Ebe, 500 Hemşire, 939 Sağlık Memuru (Yardımcı Sağlık Personeli), 763 diğer sağlık personeli olmak üzere toplam 2781 personel hizmet vermektedir. Ayrıca İlimizde bulunan, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kırıkkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Özel Tıp Merkezi, Diyaliz Merkezleri, Özel Dal merkezi, Özel Muayene ve Diğer Sağlık birimlerinde 193 Uzman Hekim, 190 Asistan, 11 Pratisyen Hekim, 192 Hemşire, 4 Ebe, 137 Yardımcı Sağlık Personeli ve  293 diğer personel olmak üzere toplam 1.020  personel görev yapmaktadır.

 

İlimiz Genelinde Sağlık Bakanlığı, Üniversite, Özel Tıp Merkezleri ve Diğer Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında toplam 3801 personel Sağlık Hizmetlerinde görev yapmaktadır.

 

İlimiz merkezinde 700 yatak kapasiteli Yüksek İhtisas Hastanesi ve 326 yatak kapasiteli Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi mevcuttur. Keskin İlçemizde Yüksek İhtisas Hastanesine bağlı 25 yataklı, Karakeçili ve Delice ilçelerimizde 15’er yataklı, Sulakyurt da ise 10 yataklı ilçe hastanelerimiz bulunmaktadır.İlimizde mevcut bulunan 1 özel hastanede de 29 yatak olmak üzere ilimizde 1120 yatak kapasitesiyle halkımıza hizmet vermekteyiz. Türkiye’de 10.000 Kişiye Düşen Hastane Yatağı Sayısı 26,6 iken ilimizde bu sayı 41’dir. Bu da ilimizde yatak kapasitesi olarak Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu göstermektedir.
Türkiye’de 10.000 Kişiye Düşen Nitelikli Hastane Yatağı Sayısı 8.8 iken ilimizde bu sayı 20,5’dir. Bu da ilimizde nitelikli yatak kapasitesi olarak Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu göstermektedir.
İlimiz genelinde kamu ve özel toplam 72 diyaliz cihazıyla 310 diyaliz hastamıza, 122 yoğun bakım yatağıyla da ilimiz ve çevre illerdeki hastalarımıza hizmet sunmaktayız.
Türkiye’de 10.000 kişiye düşen yoğun bakım yatağı sayısı 4,4 iken ilimizde bu sayı 4.9’dur. Bu da ilimizde yoğun bakım yatak kapasitesi olarak Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu göstermektedir.

 

İlimizdeki hastanelerde 2015 yılı süresince 1. Basamak sağlık tesislerinde toplam 786.547 kişi, 2. ve 3 Basamak sağlık tesislerinde toplam 1.496.723 kişi muayene edilmiş, 3.438 doğum gerçekleşmiştir.

 

İlimizde konuşlandırılan 112 sağlık hizmetleriyle acil yardıma ihtiyaç duyan hastaya en hızlı şekilde ulaşmak amacındayız. Müdürlüğümüze bağlı 112 istasyonlarımızda 280 personelimiz ve 28 tam donanımlı (Kar paletli ambulans, Motorsiklet ambulans, çok yaralı taşıyan ambulans, obez ambulansı vb) acil müdahale ambulansı 2 UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi) aracı olmak üzere toplam 33 aracımız ile Acil Sağlık Hizmetini sunmaktadır. Bakanlığımız kriterleri doğrultusunda, hastaya çağrı anından sonra ilk 10 dakika ulaşma oranımız % 96, ilk yarım saatte hastaya ulaşma oranımız % 98’dir. 2016 yılı içerisinde 112 Acil Çağrı Merkezine toplam 322.972 çağrı gelmiş bunun 67.267 tanesi sağlık masasına aktarılmıştır. 2016 yılında toplam 25.372 adet vakaya gidilmiş bunların 22.533 adedi hastanelere nakledilmiştir.
Türkiye’de 112 Acil Yardım İstasyonu başına düşen nüfus 35.542 iken ilimizde 18.018’dir. Bu da gösteriyor ki ilimizde 1 istasyona düşen nüfus oranı olarak Türkiye ortalamasının üzerindedir.
Türkiye’de 112 Acil Yardım ambulansı başına düşen nüfus 20.774 iken ilimizde 8.718’dir. Bu da gösteriyor ki ilimizde ambulans sayımız Türkiye ortalamasının üzerindedir.
Müdürlüğümüz tarafından yürütülen Minik 112 ve Ambulans Dostu Sürücü projeleri ile Sağlık Bakanlığımızın Yaşama Yol Ver konulu medya kampanyası kapsamında İl merkezinde ve ilçelerde 112 bilincinin oluşturulması ile ilgili eğitimlerde 2016 yılında toplamda 34.813 öğrencimize ve vatandaşımıza “112 Acil çağrı hattının gereksiz aranmasının önlenmesi ve trafikte ambulansın geçiş önceliğine özen gösterilmesi” konularında eğitim verilmiştir.

112 Acil Sağlık Hizmetleri ambulansları 2016 yılı içerisinde 159 hastayı il dışına nakil etmiştir. 31.03.2010 tarihinden itibaren Helikopter Ambulansı ile ilimizde de hizmet verilmeye başlanmış olup,  bugüne kadar helikopter ile nakilleri uygun olan 23 vatandaşımızın il dışına nakilleri sağlanmıştır.

Afetlerde Sağlık Organizasyonu Projesini yurdumuzda, başta deprem olmak üzere yaşanabilecek muhtemel afetler için hayata geçirdik. Afetlerde en kısa surede medikal kurtarma hizmetlerinin sunulması, hasta veya yaralı naklinin en hızlı ve güvenli şekilde sağlanması ve bütün bu işler için gerekli profesyonel yönetim organizasyonunda görev alacak iyi eğitilmiş ve ihtiyaca uygun donatılmış ekipler teşkil edildi. İlimizde 2005 yılında “Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi” (UMKE) kurulmuş olup şuan 5’i Doktor toplam 74 gönüllü personel iki UMKE aracı ile hizmet vermektedirler.

23 Ekim 2011 tarihinde Van ilinde meydana gelen 7.2 şiddetinde olan depremin ardından Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğümüze bağlı olarak hizmet veren UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi)’nden gönüllü olarak 22 UMKE personelimiz hemen kurtarma faaliyetlerine katkıda bulunmak amacıyla bölgeye intikal etmişlerdir. Deprem bölgesinde enkaz altından 6 canlı afetzedeyi kurtarmış,  14 afetzedeyi de enkazdan EX olarak çıkarmıştır. Ülkemizde ve dünyada yaşadığımız bu ve benzeri bir çok afet durumunda (Kuzey Iraktan ve Filistinden yaralı getirilmesi, Pakistan sel felaketi, Somali insani yardım, Şanlıurfa ve Hatay görevlendirmeleri vb.) ilimiz UMKE ekipleri görev almış ve görevlerini başarılı bir şekilde tamamlamışlardır. En son Şırnak ili ve ilçelerinde artan terör olayları nedeniyle bölgede verilen sağlık hizmetlerinin sunumunda süreklilik sağlanması, sağlık hizmetlerinin daha etkin, verimli ve kaliteli bir şekilde yürütülmesi kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından Şırnak ili ve ilçelerine toplam 4 personel görevlendirmesi yaparak bölge halkına destek olmuştur.
İlimizde devam eden Sağlık Yatırımları konusunda ise 10.050.000,00 bedel ile Sağlık Müdürlüğü Hizmet Binası, 8 Aile Hekimliği Hizmet Binası,112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği, 40 üniteli Ağız Diş Sağlığı Merkezi, Halk Sağlığı Müdürlüğü, Toplum Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmeti İstasyonunu içine alan sağlık kompleksi proje aşamasında olup en kısa zamanda yapımına başlanacaktır. Bunun ile birlikte Çalılıöz mahallesinde 1 adet Aile Sağlığı Merkezi 640.000,00  bedel ile tamamlanarak hizmete açılmıştır. Yine Gündoğdu Mahallesinde 3 hekimlik Aile Sağlığı Merkezi ve Yahşihan ilçesinde 2 hekimlik Aile Sağlığı Merkezi ve Çallıöz Seyrantepe ASM yatırım planlarına dahil edilmiştir.
Kısaca projelerimizden bahsetmek gerekirse;
112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu personelinin evlerde vakalara müdahale esnasında maddi durumunun iyi olmadığını düşündüğü aileler için bilgi formu düzenlenmektedir. Düzenlenen bilgi formları Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bildirilmekte ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce de yerinde keşif yapıldıktan sonra ailelere gerekli yardımda bulunulmaktadır. Bu konuyla ilgili olarak 16 vatandaşımız için Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bildirimde bulunulmuş ve gerekli işlemler yapılmıştır.
Sağlıklı köyler şöleni, çat kapı masa başı egzersiz eğitimleri, kan bağışı farkındalık eğitimleri, 112 acil sağlık hizmetleri eğitimleri, tüm sağlık sunucularına yönelik denetimler, Doku ve organ bağışı, akılcı ilaç kullanımı, ambulans dostu sürücü, Trafik ve ilk yardım haftası etkinlikleri gibi daha birçok projeler yapılmış, önemli gün ve haftalar kapsamında faaliyetlere ve madde bağımlılığı ile mücadeleye büyük bir kararlılıkla devam edilecektir.

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.

 ADIM 1: PORTALE GİRİŞ https://portal.kamusm.gov.tr/bp/ws.go adresinden Şekil-1′deki Başvuru Portalı giriş ekranına ulaşılır.  Şekil 1- Başvuru... Devamı

SORU 1 – Başka kurumda çalışan memurun Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatına naklen tayin talebinin usul ve esasları nelerdir? CEVAP 1 – Bakanlığımıza y... Devamı

-Devlet Hizmeti Yükümlüsü olarak kuraya gireceğim, mazeret başvurusunu nasıl yapmalıyım? İsminiz Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurasına katılacaklar lis... Devamı

EBYS Kurulum Dosyasını nereden indirebilirim? Sağlık Bakanlığı Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) nin kurulum dosyasını http://ebysportal.saglik... Devamı